Główna Do Góry

TemplateMonster Warunki Korzystania

Ważne Informacje
Uważnie przeczytaj poniższy Regulamin. Twój zakup lub używanie naszych produktów oznacza, że przeczytałeś niniejsze Warunki.
Licencja
Nasza strona daje Wam trzy możliwe typy licencji na korzystanie z szablonów stron internetowych i innych produktów ("Produkty") sprzedawanych na naszej stronie internetowej przez niezależnych dostawców treści, zgodnie z niniejszym Regulaminem ( "Licencja") wydanym przez naszą firmę:
  1. Jednorazowa licencja

    Można skorzystać się jednorazową licencją w przypadku zakupu szablonu strony za nieunikalną ceną. Ona pozwala wykorzystać każdy pojedynczy produkt tylko na jednej stronie, należącej do użytkownika lub klienta. Musicie kupić ten sam szablon jeszcze raz, jeśli planujecie go użyć dla innej strony lub innego projektu;

  2. Licencja Dla Deweloperzy

    Można skorzystać z licencji dla deweloperzy aby dokonać modyfikacji produktów TemplateMonster z wykorzystaniem oprogramowania i/lub aplikacji. Macie prawo do redystrybucji lub ponownej sprzedaży projektów po otrzymaniu licencji. Możecie ubiegać o pozwolenie na tą licencje na developerslicense@template-help.com;

  3. Licencja Wykup Szalonu

    Można skorzystć z Licencji Wykup szablonu w przypadku zakupu szablonu strony za unikalną ceną. Ten typ licencji gwarantuje, że jesteście ostatnią osobą, która kupiła ten szablon. Po wykorzystaniu licencji tego typu, szablon będzie na zawsze usunięty z katalogu TemplateMonster i nigdy nie będzie dostępny dla innych klientów. Po wybraniu licencji tego typy nie możecie rozpowszechniać czy ponownie sprzedawać zakupiony szablon.

Zdjęcia, kliparty i czcionki
Wszystkie zdjęcia, foto, czcionki i wideo, które są wykorzystywane w naszych produktach są częścią i są nieodpłatne. Wykorzystanie licencji jednorazowej, a także licencji dla deweloperzy daje prawo do korzystania ze zdjęć, klipartów, czcionek i wideo tylko jako częśći strony internetowej którą stwarzacie na podstawie szablonu. Możecie wykorzystać zdjęcia, kliparty, czcionki i wideo tylko w jednym proejkcie. Jakikolwiek rodzaj odrębnej rejestracji lub dystrybucji jest zabroniony. Wszystkie zdjęcia i grafiki użyte w szablonach są jednowarstwowe.
Modyfikacje
Użytkownik jest upoważniony do dokonywania niezbędnych zmian w naszych produktach do swoich celów, zgodnie z rodzajem nabytej licencji.
Nieautoryzowane korzystanie
Jeśli nie macie licencji na wykup szablonu, nie wprowadzajcie żadnego z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na dyskietce, płycie CD, stronie internetowej lub innym medium. Również nie oferujcie ich redystrybucje lub sprzedaż dowolnego rodzaju, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy.
Zbywalności
Nie możecie sublicencjonować, scedować lub przekazywać nasze produkty bez uprzedniej pisemnej zgody firmy..
Zasady zwrotu
Od tego czasu gdy Templatemonster.com oferuje towary nie-materialne i nieodwołalne, nie wydajemy refundacji po dostarczeniu produktu, z czym musicie zobowiązać przed zakupem produktu na naszej stronie. Upewnijcie się, że dokładnie przeczytaliście punk "Dostępne źródła". Robimy wyjątek z tych regułów w poszczególnych przypadkach według własnego uznania, jeżeli produkt jest nie takim jak w jego opisaniu. Termin wszelkich roszczeń o zwrot wynosi jeden tydzień od daty dostawy. Refundacja jest wydawana po otrzymaniu Zrzeczenia praw autorskich podpisanego przez Was. To wymagany warunek dla refundacji.
Własność
Nie możecie przyswajać praw własności intelektualnej lub wyłączne prawo własności do któregokolwiek z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie. Wszystkie produkty są własnością niezależnych dostawców treści. Nasze produkty są dostarczane "tak jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nasza firma i jej przedstawiciele nie ponośą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę - bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, karnej, przypadkowej lub wtórnej, lub inne straty wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z naszych produktów, etc.
Instalacje
Nie instalujemy żadnego z naszych produktów, które tego wymagają (szablony osCommerce, Zen Cart szablony, itp.). Instalacja jest płatna i nie jest wliczona w cenę pakietu..
Kontrola
Zakup klienta może zostać zawieszony dla ręcznej kontroli sprawdzania oszustwa na 10-20 minut, również może zostać zawieszony na dłuższy termin dla bardziej poważnych badań. Robimy tą kontrole z powodu zwiększenia liczby transakcji ze strony osób, które nie są rzeczywistymi właścicielami kart kredytowych używanych podczas zakupu.
Uslugi osób trzecich
Możemy dać dostęp do określonych dostawców lub reklamę produktu lub usługi innych firm ("Merchants"), z którego można kupić niektóre towary lub usługi. Musicie rozumieć, że nie oferujemy lub kontrolujemy produkty lub usłui oferowane przez osób trzecich. Oni są odpowiedzialni za wszystkie aspekty realizacji zamówienia, realizacje, rozliczanie i obsługe klienta. Nie jesteśmy pośrednikiem w transakcjach tego typu. Zgadzacie się, że wykorzystanie lub zakup od takich handlowców jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności osobistej i bez jakichkolwiek gwarancji przez nas, jawnych, dorozumianych lub innych, również wlącznie gwarancji dotyczących tytułu, przydatności do celu, przydatności handlowej lub nienaruszalności. W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie szkody wynikające w transakcji pomiędzy Wami i sklepami lub do wszelkich informacji pojawiających się na stronach firmowych lub w jakimkolwiek innym miejscu z linkem na naszą stronę.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Wchodząc na tę stronę, zgadzacie się, że wszystkie kwestie związane z dostępem i korzystaniem z tej strony internetowej i/lub jej produktów są regulowane przez statut i prawa stanu Floryda, bez względu na ich konfliktu praw zasad. Strony w szczególności wyłączają się U.N. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik oświadcza również, i niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji osobistej i miejscu stanowych i federalnych sądów Broward County na Florydzie w odniesieniu do wszelkich takich sprawach związanych z dostępem lub korzystania z tej strony i/lub jej produktów.
Ujawnienie informacji
"Użytkownik nie może ujawniać żadnych informacji o zamówieniu - ID zamówienia, link do pobrania, itp. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedzenia.." Live Chat